Privacy Statement

De verwerking van persoonsgegevens via www.ikspaarhetklimaat.nl

Dit privacy statement informeert u over de verwerking van persoonsgegevens via www.ikspaarhetklimaat.nl welke gehost worden binnen Nederland. Verder genoemd: website.

Stichting Spaar het Klimaat is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). De Stichting Spaar het Klimaat heeft de uitvoering van de activiteiten met betrekking tot de website ondergebracht bij Vuyk Onderzoek Ontwerp en Advies, die deze activiteiten weer ten dele bij Streeff heeft ondergebracht.

Onze contactgegevens zijn:
Stichting Spaar het Klimaat
Antwoordnummer 4168
3500 VB UTRECHT
Mail: info(at)spaarhetklimaat.nl

Stichting Spaar het Klimaat, Vuyk OO&A en Streef respecteren de privacy van alle bezoekers aan de website www.ikspaarhetklimaat.nl en www.spaarhetklimaat.nl. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het tonen van de website en de daarop aangeboden diensten.

Deze website bevat o.a. de mogelijkheid om een verklaring “tegen verspilling van energie” te ondertekenen, u te abonneren op de nieuwsbrief van Spaar het Klimaat, om direct contact met ons op te nemen en om diverse documenten zoals uitgebrachte visie-documenten en onderzoekrapporten te downloaden.

We leggen de persoonsgegevens vast die u ons stuurt via deze formulieren om aan uw verzoek te kunnen voldoen. De via deze website verzamelde persoonsgegevens worden conform de Wbp verwerkt. Met dit Privacy Statement willen Stichting Spaar het Klimaat, Vuyk OO&A en Streeff u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens via de genoemde websites. Voor vragen kunt u via bovenstaande contactgegevens contact met ons opnemen.

Welke gegevens verzamelen wij?

Vuyk OO&A verzamelt namens Stichting Spaar het Klimaat alleen persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via contact-, inschrijf- en downloadformulieren op de genoemde websites. In het geval van een contact of download aanvraag verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

  • Naam
  • Email
  • Telefoon
  • Woonplaats
  • Rol (bestuurder, vertegenwoordiger, kandidaat, burger)

Daarnaast kunt u ervoor kiezen de naam van een organisatie, bedrijfsnaam, woonplaats of persoonlijke informatie via een berichtenveld aan ons te verstrekken bij aanmelding voor een specifiek product, zoals de ‘verklaring tegen verspilling van energie. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om uw contactaanvraag en/ of downloadaanvraag van passende reactie te voorzien en zichtbaar te maken voor bezoekers van onze websites wat u wenst te delen (via uw twitter-adres bijvoorbeeld).

Voor de inschrijving van de nieuwsbrief of vergelijkbare mailing vragen wij u uw naam en e-mailadres te verstrekken, zodat wij u periodiek onze nieuwsbrief kunnen toesturen. U kunt altijd gebruik maken van de uitschrijf-mogelijkheid onderaan iedere nieuwsbrief, wanneer u deze informatie niet langer wenst te ontvangen.

Cookies

Deze website maakt beperkt gebruik van analytische cookies in het Content Management System (CMS) en deze worden korte tijd na het bezoek worden verwijderd.  Daarnaast worden er cookies gezet door Twitter (via de ‘embedded tijdlijnen’) en Google Analytics. Persoonsgegevens die door middel van de cookies op onze websites zijn verzameld worden alleen gebruikt voor het leveren van de diensten op deze websites en voor analytische doeleinden (bezoekersaantallen, momenten, etc) die tot doel hebben de bereikbaarheid en werking van de website te verbeteren.

Voor welke doelen worden deze gegevens vastgelegd?

De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen worden alleen gebruikt voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. Zo zullen wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor het leveren van de nieuwsbrief wanneer u zich daarvoor heeft aangemeld. Aanmelding voor de nieuwsbrief kan ook plaatsvinden anders dan via de website. Bijvoorbeeld in een persoonlijk of telefonisch contact met één van de medewerkers in het kader van de campagne waarin uitdrukkelijk wordt gevraagd naar de interesse in het toezenden van informatie. Wanneer u gebruik heeft gemaakt van ons contactformulier of een document download, zullen wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken om contact met u op te nemen, vragen te beantwoorden of de gevraagde documenten beschikbaar te stellen. Wanneer u persoonsgegevens verstrekt voor het downloaden van documenten kunnen deze gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen over het gevraagde document. Bij het inschrijfformulier heeft u ook de mogelijkheid om de optie in te schakelen waarbij u op de hoogte blijft van relevant nieuws. In het geval u hiervoor kiest worden uw persoonsgegevens ook gebruikt om u op incidentele basis relevante informatie toe te sturen.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Stichting Spaar het Klimaat en Vuyk OO&A bewaren uw persoonsgegevens zo lang als dit nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verstrekt zijn. Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief worden uw gegevens verwijderd uit onze nieuwsbrief-database (via LaPosta (2018), die tevens een privacy beleid hebben opgesteld, zie https://laposta.nl/  Alle servers van LaPosta staan in Nederland).

Uw gegevens, aangeleverd bij het contact of downloadformulier worden gecontroleerd, geverifieerd en vervolgens bewaard zolang nodig voor de uitvoering van onze dienstverlening. Na eventuele beeindiging van de campagne(s)/opdrachten worden uw gegevens nog maximaal twee jaar bewaard voor analyse doeleinden. Gegevens die in het kader van deelname aan bijeenkomsten, georganiseerd door Vuyk OO&A in opdracht van NRP (t.b.v. themagroep Spaar het Klimaat) worden verstrekt of verzameld, worden maximaal twee jaar bewaard voor analyse doeleinden.

Worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

De stichting Spaar het Klimaat hecht veel waarde aan uw privacy. Wij nemen daarom organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij werken onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig en mogelijk met versleutelde communicatie. Daarnaast nemen wij maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging. De website waarop u persoonlijke gegevens doorgeeft is beveiligd met SSL.

Worden mijn persoonsgegevens verstrekt aan derden?

Stichting Spaar het Klimaat, danwel in haar naam opererende medewerkers van Vuyk OO&A of Streeff verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derde partijen, tenzij wij daartoe gedwongen worden door een wettelijk voorschrift. Dat kan bijvoorbeeld alleen op basis van een legitiem verzoek van een Nederlandse opsporingsautoriteit. Omdat de activiteiten van Vuyk OO&A en Streeff ten behoeve van Spaar het Klimaat tussen 2015 en 2020 in belangrijke mate binnen het kader van een opdracht vanuit de Stichting NRP zijn uitgevoerd, zijn wijzigingen van contactgegevens van NRP-partners gedeeld met de Stichting NRP om de dienstverlening te optimaliseren. Indien u daarover een klacht heeft, wordt u gevraagd om in eerste instantie contact op te nemen met info@spaarhetklimaat.nl en indien daarop niet binnen 10 werkdagen is gereageerd, met info@nrp.nl.

Voor meer informatie over de stichting NRP verwijzen wij naar www.nrp.nl. Mocht het voor de uitvoering van onze dienstverlening noodzakelijk zijn om uw persoonsgegevens te delen met andere organisaties dan Stichting Spaar het Klimaat vragen wij u eerst om toestemming hiervoor.

Derden-dienstverleners

Stichting Spaar het Klimaat en Vuyk OO&A kunnen gebruik maken van derden voor het verlenen van bepaalde diensten. Concreet betreft dit het onderhouden en technisch aanpassen van de websites door Streeff en eventuele inhuur van medewerkers door Vuyk OO&A.

Waar kan ik een verzoek indienen om mijn persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen?

Als u uw gegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen, dan kunt u een verzoek indienen per e-mail: info@spaarhetklimaat.nl of bij info@ernstvuyk.com danwel inloggen via een link, die onder elke nieuwsbrief of brief staat die via deze applicatie wordt toegezonden.

Om zeker te weten dat u degene bent voor wie u zich uitgeeft, vragen we u bij uw verzoek een kopie van uw wettelijk identiteitsbewijs mee te sturen met daarbij uw Burger Service Nummer en foto daarin onleesbaar gemaakt als niet geheel duidelijk is wie de afzender is of dat er contact ‘namens u’ wordt opgenomen. Na uw verzoek tot toegang kunt u wijziging of verwijdering van uw of gegevens van een (voormalig) medewerker vragen. Dit is mogelijk indien:

  • De persoonsgegevens onjuist zijn;
  • De persoonsgegevens onvolledig of niet relevant zijn voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt;
  • De persoonsgegevens worden gebruikt op een wijze die in strijd met de wet.
  • De persoonsgegevens van een medewerker van uw organisatie gewijzigd zijn
  • U niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten

Als Vuyk OO&A wijzigingen doorvoert in de manier waarop met via deze websites verzamelde persoonsgegevens wordt omgegaan, zal dit via een wijziging in het privacy statement bekend worden gemaakt. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u op de hoogte stellen via e-mail. Dit privacy statement is opgesteld op 25 april 2018 en geheel onderaan treft u aan op welke datum deze is bijgesteld.

Cookie beleid

In dit document willen wij u informeren over het gebruik van cookies op de websites www.spaarhetklimaat.nl en www.ikspaarhetklimaat.nl, verder genoemd: websites.

De websites van Vuyk OO&A ten behoeve van Spaar het Klimaat campagne(s) maken beperkt gebruik van cookies. Wanneer u het gebruik van cookies niet wilt toestaan, of bepaalde cookies wilt verwijderen, kunt u gebruik maken van de hulpmiddelen die in de meeste commerciële en open source browsers beschikbaar zijn. De voorkeuren zullen voor elke browser die u gebruikt apart moeten worden ingesteld en verschillende browsers bieden verschillende functionaliteiten en opties. De cookies die op de website actief zijn, betreffen

Cookies in verband met het Content Management Systeem. Deze worden kort na uw bezoek weer verwijderd.

Google Analytics

Deze cookies worden gebruikt voor Google Analytics, waarmee wij analytische data over de website kunnen verzamelen, zoals het aantal bezoekers, de duur van een bezoek en de gemiddelde duur per pagina. We gebruiken deze informatie om het aantal unieke bezoekers aan onze website te bepalen, om te volgen welke pagina’s bekeken worden en om de gebruikerservaring te verbeteren.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Voor verdere vragen over ons cookiebeleid kunt u contact opnemen via info@spaarhetklimaat.nl.

Dit cookie beleid is vastgesteld op 3 mei 2018 en voor het laatst gewijzigd op 13 januari 2020.

© Copyright 2020 Spaar het Klimaat - All rights reserved. Use of this website signifies your agreement to the  Terms and Conditions of Spaar het Klimaat. A not for profit organization, Spaar het Klimaat is the organisation with most experience in the field of Energy Efficiency in Buildings in the Netherlands for the benefit of humanity.