Waar in Nederland zijn inwoners het meest bereid tot energiebesparingsmaatregelen?

5 april 2023

Gemeenten en bedrijven kunnen nu inschatten waar de meeste steun is voor een energiebesparingsaanpak

Bereidheid energietransitiemaatregelen

Tabel met de gemiddelde score van huishoudens per gemeente en wijk op het gebied van drie indicatoren over de houding van mensen op het gebied van energiebesparende maatregelen. Meest recente inschatting op basis van 2021 data.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft het CBS gevraagd om gegevens over bereidheid om energiebesparende maatregelen te treffen aan de woning uit een landelijke enquête te vertalen naar informatie op gemeente- en wijkniveau. Het gaat hierbij om sociale informatie die niet op basis van registraties in beeld gebracht kan worden, en met dit onderzoek via een combinatie van enquêtedata en statistische modellen geschat wordt.

Het betreft de tweede publicatie van een experimenteel onderzoek. Voor de eerste publicatie over 2018, zie relevante links.

Bron: CBS, VNG