Wat kost het na-isoleren van de woningvoorraad van vóór 1992?

6 april 2023

En hoeveel subsidie en investeringen van verhuurders zijn nodig om gemiddeld 25% energie te besparen?

Het isoleren van huizen is een belangrijke stap in de energietransitie. Maar wat betekent het voor de portemonnee? CPB en TNO  hebben samen onderzoek gedaan naar de verdeling van de kosten en opbrengsten van het isoleren van woningen die gebouwd zijn voor 1992. 

De bevindingen in het kort:

1. De gemiddelde investeringskosten per woning voor isolatie tot aan de landelijke isolatiestandaard bedraagt € 19.000. De gemiddelde gasbesparing bedraagt ongeveer 25%. 
2. De totale investeringskosten voor isolatie van woningen gebouwd voor 1992 bedragen zo’n 88 miljard euro, waarvan 18 miljard investeringen door woningcorporaties en 21 miljard aan overheidssubsidie voor eigenaar-bewoners en particuliere verhuurders. 
3. Na  isolatie van de vloer, het dak, de gevel, het glas en de deuren tot de nationale isolatiestandaard, houden zes op de tien huishoudens iedere maand netto meer inkomen over dan in de situatie zonder deze isolatiemaatregelen. Maar de mate waarin, verschilt sterk. 
4. Particuliere huurders en huiseigenaren met lage inkomens profiteren niet of nauwelijks van isolatie van de woningen. Daar zijn ook de grootste verschillen in inkomenseffecten te zien. 
5. Huishoudens met een sociale huurwoning profiteren het meest van woningisolatie, omdat is afgesproken dat zij geen huurverhoging hoeven te betalen. 

Naast de inkomenseffecten, zijn er ook maatschappelijke en individuele baten die niet in het onderzoek zijn doorgerekend. Denk aan minder CO2-uitstoot, verminderde afhankelijkheid van buitenlands gas, minder kwetsbaar voor energieprijsschommelingen en een beter wooncomfort. 

Meer weten? Lees het onderzoek ‘Inkomenseffecten van woningisolatie naar de isolatiestandaard’ dat op 6 april is gepubliceerd:

https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-TNO-Publicatie-Inkomenseffecten-van-woningisolatie-naar-de-isolatiestandaard.pdf