Prijsplafond consumenten betaald uit subsidiepot voor duurzame energie (SDE)

2 mei 2023

Prijsplafond consumenten betaald uit subsidiepot voor duurzame energie (SDE)

De subsidiepot SDE werd gevuld met belasting op energie - daarmee is het rondpompen compleet

Het prijsplafond voor stroom en gas van consumenten en andere kleinverbruikers wordt voor een belangrijk gedeelte betaald met overtollig geld uit de subsidieregeling SDE+(+). Dat meldt minister Kaag van Financiën.

De minister heeft de Voorjaarsnota naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin is dit opgenomen.

5 miljard euro
Nederland kent sinds begin dit jaar een prijsplafond op energie. Tot een jaarlijks verbruik van 1.200 kubieke meter gas en/of 2.900 kilowattuur stroom, gelden voor huishoudens en andere kleinverbruikers respectievelijk een maximaal tarief van 1,45 euro per kubieke meter gas en 0,40 euro per kilowattuur elektriciteit.

Met het tijdelijk prijsplafond neemt de overheid het risico van stijgende energieprijzen – tot een bepaalde grens – over van consumenten. Het kabinet schatte de kosten vorig jaar op circa 23,5 miljard euro, maar die kunnen afhankelijk van de ontwikkeling van de energieprijzen dalen of stijgen. (VOOA: Waarschijnlijk vallen die lager uit dan 23,5 mld.)

Begrotingsproces
‘Om rust in het begrotingsproces te brengen, is besloten om op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) 2023 de precieze dekkingsopgave voor het energiepakket voor 2023 vast te zetten’, is de toelichting op het besluit in de Voorjaarsnota. ‘Dit betekent dat budgettaire gevolgen van verdere prijsontwikkeling gedurende het jaar ten laste of ten gunste van het saldo van 2023 komen. In totaliteit, inclusief de benodigde dekking voor 2022 en na de reeds bestaande dekking aan de lastenkant, resteert een dekkingsopgave van incidenteel 5 miljard euro welke volledig aan de uitgavenkant wordt ingevuld door de inzet van SDE-middelen.’

Meevaller
De reden dat het kabinet geld van de SDE+(+)-regeling – die onder meer windmolens en zonnepanelen subsidieert – kan aanwenden, zijn de hogere energieprijzen die ervoor hebben gezorgd dat de SDE-uitgaven naar beneden zijn bijgesteld.

De subsidieregeling vergoedt namelijk de onrendabele top van projecten en deze wordt kleiner bij hogere energieprijzen waardoor de subsidieuitgaven lager zijn.

Ophef
Enkele jaren geleden ontstond nog ophef toen het kabinet vanwege de coronacrisis geld uit de SDE-pot haalde. Destijds ging 680 miljoen euro uit de SDE+-regeling naar de algemene middelen voor de financiering van ‘de rijksbrede problematiek’.

Minister Hoekstra van Financiën bestempelde het overhevelen van de middelen uit de SDE+ eind september nog als gerechtvaardigd vanwege de coronacrisis. De Tweede Kamer verwierp uiteindelijk een amendement om de overheveling naar de algemene begroting ongedaan te maken. Een alternatief zou zijn om alsnog ingediende projecten die in de afgelopen periode zijn ingediend, maar niet in aanmerking kwamen voor subsidie, te honoreren. Of het door te schuiven naar komende jaren, of de vele aanvragen voor subsidie voor isoleren van woningen te honoreren. (VOOA: Gemiste kans dus. Gezien de traag verlopende energietransitie en de grote afhankelijkheid van fossiele energie, is dat geen goed signaal. 

Bron: Solarmagazine, bewerking/aanvulling VOOA.

2023-05/prijsplafond-energiearmoede