Kabinetsformatie cruciaal voor Nederlandse energietransitie: winnen vanuit achterstand

29 april 2017

Kabinetsformatie cruciaal voor Nederlandse energietransitie: winnen vanuit achterstand

Energie-akkoord 2.0 dringend gewenst

NRP Spaar het Klimaat wil van het nieuwe kabinet dat

1. Nederland weer voorop wil en gaat lopen in klimaatbeleid

2. De coördinatie op rijksniveau versterkt wordt

3. De eindgebruiker duidelijkheid krijgt over de geleverde prestaties van de bouw- en installatiesector

4. De overheid dient een groot en effectief plan voor de gebouwde omgeving te maken

5. De overheid kan de leegstand bij winkels, kantoren, industrieel erfgoed niet overlaten aan de markt

6. De overheid moet effectievere financieringsinstrumenten organiseren, kennis en innovatie faciliteren en inzetten op communicatie als ondersteuning van alle bovenstaande elementen

De brief aan de informateur, mw. E. Schippers treft u hier aan, en de Bijlage met alle inhoudelijke voorstellen is hier te vinden.

NRP Spaar het Klimaat organiseerde twee debatten voorafgaande aan de landelijke verkiezingen, op 25 februari en op 12 maart. Het tweede debat werd voorbereid met de lijsttrekkers en zou worden uitgezonden op RTL TV. Alle lijsttrekkers van relevante partijen (volgens de peilingen) waren bereid om te komen, als de andere lijsttrekkers ook zouden komen. Toch ging dit specifieke debat op een laat moment niet door, naar verluid omdat één van de politieke leiders de aandacht voor het onderwerp voldoende vond geagendeerd op het slotdebat met lijsttrekkers en voorstelde om het Klimaat- en energiedebat over te laten aan specialisten op de kandidatenlijsten. Het ontbreken van de lijsttrekkers betekende tevens dat het debat niet op nationale TV-zender kwam.
Een compilatie van het slotdebat, gemaakt door over dit onderwerp is hieronder te zien