Kabinet trekt portemonnee: Groningen en Noord-Drenthe met voorrang verduurzamen

28 april 2023

Kabinet trekt portemonnee: Groningen en Noord-Drenthe met voorrang verduurzamen

Excuuspakket voor leegtrekken gasvelden na parlementaire enquete vergroot

Het kabinet neemt 50 maatregelen om de schadeafhandeling en de versterkingsoperatie in Groningen en Noord-Drenthe milder, gemakkelijker en menselijker te maken. Daarbij wordt ook ingezet op verduurzaming.

Het kabinet investeert 30 jaar lang jaarlijks 250 miljoen euro voor de verduurzaming, leefbaarheid en het economisch perspectief van Groningen en Noord-Drenthe. Er komt volgens staatssecretaris Hans Vijlbrief voor Mijnbouw en premier Mark Rutte daarnaast zo lang als nodig is voldoende geld om ervoor te zorgen dat alle schade wordt vergoed. De totale kosten van de bestaande en nieuwe maatregelen voor de rijksoverheid zijn ruim 22 miljard euro.

50 maateregelen
Het kabinet heeft de aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie uitgewerkt in 50 concrete maatregelen. Het kabinet legt wettelijk vast dat het via een Staat van Groningen jaarlijks verantwoording aflegt over de voortgang van de uitvoering van het maatregelenpakket. Ook komt er ieder half jaar een gesprek in Groningen over de voortgang en benodigde acties.

Energiearmoede
Het kabinet neemt maatregelen om het gebied met voorrang te verduurzamen om zo de energiearmoede in het aardbevingsgebied aan te pakken. Woningen die nog versterkt moeten worden, worden waar dat kan tegelijkertijd gereedgemaakt om op een later moment aardgasvrij te worden. Voor andere woningen in het gebied komt extra geld bovenop al bestaande landelijke regelingen.

Het kabinet stelt de morele verplichting te voelen om de mensen in het aardbevingsgebied te helpen met isolatiemaatregelen die hun energierekening omlaagbrengen, zodat hun besteedbaar inkomen groeit. Daarom komt het kabinet voor de mensen in dit gebied met een extra impuls voor verduurzaming door middel van isolatie.

Dubbele beschikbaar
Hiervoor stelt het kabinet in totaal 1,65 miljard euro beschikbaar. Daarmee kan een substantiële financiële bijdrage worden gedaan voor isolatiemaatregelen in aanvulling op de reeds bestaande nationale subsidie- en financieringsregelingen, en bovenop de middelen die beschikbaar zijn gesteld aan gemeenten voor de Lokale Isolatieaanpak en de aanpak van energiearmoede.

Daardoor zal in de gemeenten in provincie Groningen en Aa en Hunze, Tynaarlo en Noordenveld in Noord-Drenthe ongeveer het dubbele beschikbaar zijn ten opzichte van de landelijke subsidies die voor iedereen in Nederland beschikbaar zijn. Dit moet ervoor zorgen dat de energiearmoede wordt verkleind en huizen zoveel als mogelijk worden geïsoleerd naar de standaard voor woningisolatie. Daardoor zijn deze huizen qua isolatie straks klaar voor de overstap van aardgas naar een vorm van duurzame warmte.

Congestie laagspanningsnet voorkomen
Omdat het grootste deel van de woningen in het gebied waarschijnlijk verwarmd gaat worden met warmtepompen, en met deze impuls in isolatie het tempo van verduurzaming gaat versnellen, is het volgens het kabinet verder belangrijk dat het vergroten van de capaciteit van het elektriciteitsnet voortvarend wordt opgepakt.

Samen met netbeheerders wordt daarom alles in het werk gesteld om congestie op het laagspanningsnet in Groningen te voorkomen. Verder moeten de mogelijkheden voor uitbreiding van de collectieve warmtevoorziening optimaal worden benut. Dit gaat onder andere om de warmtevoorziening in de stad Groningen en Delfzijl en Appingedam. Deze projecten kunnen gebruikmaken van de subsidieregeling voor warmtenetten die binnenkort beschikbaar komt. Het kabinet heeft voor de financiering van de onrendabele top voor de distributienetten binnen de gebouwde omgeving een subsidie-instrument beschikbaar gemaakt. Partijen kunnen hiervoor per 1 juni aanvragen indienen. Vanuit Groningen worden hiervoor meerdere aanvragen verwacht.

Subsidie woningverbetering
Verder wordt de bestaande subsidieregeling voor verduurzaming en verbetering voor eigenaren van woningen die geen onderdeel zijn van het versterkingsprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) uitgebreid met 28 extra postcodegebieden aan de randen van het huidige toepassingsgebied.

Zo kan een groter deel van de regio van deze regeling gebruikmaken. De oorspronkelijke afbakening die in 2020 met de regionale overheden is afgesproken, leidt in de praktijk namelijk tot veel vragen en onbegrip onder bewoners. Hoewel elke afbakening volgens het kabinet tot nieuwe grensgevallen leidt, en tot teleurstelling bij bewoners die nét buiten het aangewezen gebied vallen, is dit de laatste keer dat de postcodegrenzen verruimd worden. In totaal worden circa 15.000 adressen aan de regeling toegevoegd. Zij kunnen een subsidie tot 10.000 euro aanvragen voor verbetering of verduurzaming van hun woning met bijvoorbeeld zonnepanelen.

Bron: Solar Magazine, 26-04-2023

Lees ook: subsidies voor PV-panelen in aardbevingsgebied verlengd tot 1 juni 2023