ISDE: 50 procent minder subsidie aangevraagd voor zonnepanelen

14 augustus 2023

Datum: 14 augustus 2023

Bronnen: Solarnews, RVO, auteur: Edwin van Gastel

In de eerste helft van 2023 is de helft minder subsidie aangevraagd voor zonnepanelen via de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Voor wind is juist 90 procent méér subsidie aangevraagd.

De ISDE-subsidiepot voor zonnepanelen en windmolens is tot op heden geen enkel jaar uitgeput geraakt en ook dit jaar is na 7 maanden pas 22 procent van het budget vergeven.

Zonnepanelen: 50 procent minder
Voor zonnepanelen is 2023 binnen de ISDE het slechtste kalenderjaar in de historie. Dat komt mede doordat in de maand maart sprake was van een negatief aangevraagd subsidiebedrag van 2,7 miljoen euro. Dit komt vermoedelijk omdat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een forse correctie heeft doorgevoerd van de in januari en februari aangevraagde subsidie voor zonnepanelen.

Waar in de periode januari-juli 2022 nog 9,6 miljoen euro subsidie werd aangevraagd voor zonnepanelen is dat in dezelfde periode van dit jaar slechts 4,8 miljoen euro. Daarmee is het aangevraagde subsidiebedrag met 44 procent gedaald.

Windmolens: recordjaar op komst
Voor windenergie is de situatie totaal anders. Waar vorig jaar in de periode januari-juli 1 miljoen euro subsidie werd aangevraagd is dat nu met 90 procent gegroeid tot 1,9 miljoen euro en lijkt daarmee een recordjaar op komst. Het gecombineerde aantal subsidieaanvragen voor windmolens en zonnepanelen is juist weer gedaald met 30 procent; van 1.005 naar 701 aanvragen.

Onderstaande tabel toont de subsidieaanvragen voor zonnepanelen en windmolens per maand voor het kalenderjaar 2023.

Periode

Aantal aanvragen

Geclaimd budget zonnepanelen

Geclaimd budget ​wind

Totale claim budget

Januari

135

3.300.000 euro

300.000 euro

3.600.000 euro

Februari

123

2.400.000 euro

300.000 euro

2.700.000 euro

Maart

131

-2.700.000 euro*

300.000 euro

-2.400.000 euro

April

57

400.000 euro

300.000 euro

700.000 euro

Mei

118

600.000 euro

400.000 euro

1.000.000 euro

Juni

87

400.000 euro

200.000 euro

600.000 euro

Juli

50

400.000 euro

100.000 euro

500.000 euro

Totaal

701

4.800.000 euro

1.900.000 euro

6.700.000 euro

Minimaal 50.000 kilowattuur
De subsidie voor zonnepanelen bedraagt net als de afgelopen 2 jaar 125 euro per kilowattpiek vermogen. Het beschikbare subsidiebudget bedraagt net als afgelopen kalenderjaar 30 miljoen euro. Afgelopen kalenderjaar werd weliswaar 26 procent meer subsidie aangevraagd voor zonnepanelen en 250 procent meer voor windmolens, desondanks bleef er ruim 10 miljoen euro subsidiebudget over.

Onderstaande grafiek toont de historische ontwikkeling van de subsidieaanvragen voor zonnepanelen binnen de ISDE en het totaal aantal aanvragen voor windmolens en zonnepanelen.

Belangrijke voorwaarde voor ISDE-subsidie voor zonnepanelen is dat het netto eigen verbruik op de kleinverbruikersaansluiting minimaal 50.000 kilowattuur is in het jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag, en dat de zonnepanelen worden aangesloten op een kleinverbruikersaansluiting met een maximale doorlaatwaarde van 3 x 80 ampère.