Europees Parlement neemt nieuwe regels aan om energiebesparing te stimuleren

11 juli 2023

Europees Parlement neemt nieuwe regels aan om energiebesparing te stimuleren

Nieuwe EU besparingsdoelstellingen voor 2030: Vermindering van het energieverbruik met 11,7% op EU-niveau

Het Europees Parlement neemt nieuwe regels aan om energiebesparing te stimuleren

Samenvattend
1. Nieuwe EU besparingsdoelstellingen voor 2030
2. Vermindering van het energieverbruik met 11,7% op EU-niveau
3. Nieuwe wet helpt klimaatverandering tegen te gaan en energiezekerheid te vergroten

Filmpje: openingstoespraken enkele leden EP, waaronder Bas Eickhout (Greens), en Tom Berendsen (EPP)

EP-leden hebben plannen goedgekeurd, die samen met de Raad zijn besloten, waarin nieuwe energiebesparingsdoelstellingen voor 2030 worden vastgesteld. De voorbereidingen startten bijna 2 jaar geleden (2021) met een voorstel van de Europese Commissie voor de Energy Efficiency Directive (samenvatting) voor doelen in de periode 2024-2030 (toen 1,5% per jaar).

De wet stelt energiebesparingsdoelstellingen vast voor zowel het primaire als eindverbruik van energie in de EU. De lidstaten moeten gezamenlijk zorgen voor een vermindering van het energieverbruik met ten minste 11,7% op EU-niveau tegen 2030 (ten opzichte van de voorspellingen van het referentiescenario 2020).

Deze doelstelling zal gepaard gaan met een robuust monitoring- en handhavingsmechanisme om ervoor te zorgen dat de lidstaten ook nationale bijdragen leveren aan deze bindende EU-doelstelling.

Tegen 2030 moeten de lidstaten gemiddeld 1,5% per jaar besparen. De jaarlijkse energiebesparingen beginnen met 1,3% in de periode tot eind 2025 en zullen geleidelijk oplopen tot 1,9% in de laatste periode tot eind 2030.

De besparingsdoelstellingen moeten worden gehaald door middel van lokale, regionale en nationale maatregelen in verschillende sectoren, zoals openbaar bestuur, gebouwen, bedrijven, datacenters, en meer. EP-leden drongen erop aan dat de regeling met name betrekking zou hebben op de overheidssector, die het eindenergieverbruik met 1,9% per jaar zal moeten verminderen.

De lidstaten moeten er ook voor zorgen dat ten minste 3% van de openbare gebouwen elk jaar wordt gerenoveerd tot bijna- of volledig emissievrije gebouwen.

De richtlijn stelt ook nieuwe eisen voor efficiënte stadsverwarmingssystemen vast.

Citaat

Rapporteur Niels Fuglsang (SD, DK) zei: “De energiecrisis is nog niet voorbij. Er is geen garantie dat de komende winters zo mild zullen zijn als de vorige. In de komende zeven jaar moeten we de nodige structurele veranderingen doorvoeren. Ik ben blij dat we erin zijn geslaagd de lidstaten te sturen in de richting van veel ambitieuzere energie-efficiëntiedoelstellingen. Dit is van cruciaal belang, zodat we in de toekomst niet langer afhankelijk zijn van Russische energie en onze klimaatdoelstellingen kunnen halen. De stemming van vandaag is een grote overwinning. Het is goed voor ons klimaat en slecht voor Poetin.”

Volgende stappen

Het Parlement neemt de wetgeving aan met 471 stemmen voor en 147 tegen, bij 17 onthoudingen. De wet zal nu ook door de Raad van Ministers moeten worden goedgekeurd voordat hij in werking kan treden.

Achtergrond

Op 14 juli 2021 heeft de Europese Commissie het “Fit for 55”-pakket aangenomen, waarbij de bestaande klimaat- en energiewetgeving werd aangepast om te voldoen aan de nieuwe EU-doelstelling om de broeikasgasemissies tegen 2030 met minimaal 55% te verminderen. Een onderdeel van het pakket is de herziening van de richtlijn hernieuwbare energie (RED II), die de EU zal helpen de nieuwe broeikasgasdoelstelling van 55% te halen. Het pakket omvat de herschikking van de energie-efficiëntierichtlijn (EED), waarbij de bepalingen ervan worden afgestemd op de nieuwe broeikasgasdoelstelling van 55%.

Bron: EU Parlement, 11 juli 2023

Twitterbericht van EU commissaris Kadri Simson 

Niels Fuglsang (Denemarken, S&D, rapporteur)

Kadri Simson (EU Commissaris, Estland)

Tom Berendsen (Nederland, EPP - CDA)

Bas Eickhout (Nederland, Greens - Groenlinks)