Bijna 60 procent budget subsidie isolatie, warmtepompen en zonneboilers op

15 juli 2023

Datum: 15 juli 2023

In het eerste half jaar van het kalenderjaar is 57 procent van het subsidiebudget van de ISDE-regeling al vergeven: 202,2 van beschikbare 350 miljoen euro. Deze week in ‘De harde cijfers’ nieuwe data van de ISDE.

Gemiddeld hebben consumenten in de eerste helft van het kalenderjaar maandelijks 33,7 miljoen euro subsidie aangevraagd via de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). In de maand juni werd daarbij 34,8 miljoen euro subsidie aangevraagd, 4 procent minder dan de voorgaande maand. Ook het aantal apparaten waarvoor subsidie werd aangevraagd in juni daalde, te weten met ruim 10 procent tot 26.319 apparaten. Over het feit of 2023 een recordjaar wordt, lijkt nog altijd geen twijfel meer te bestaan. Na 6 maanden is door consumenten al voor 202,2 miljoen euro subsidie aangevraagd wat 116 procent meer is dan vorig jaar. Consumenten vroegen over heel 2022 voor 257,4 miljoen euro ISDE-subsidie aan.

Ruim 460 miljoen euro
Als het huidige aanvraagtempo behouden wordt, zou tot en met het einde van het kalenderjaar voor bijna 460,4 miljoen euro subsidie aangevraagd worden: 404,4 miljoen euro door consumenten en 56 miljoen euro door de zakelijke markt. Daarmee zou er een tekort zijn van ruim 110 miljoen euro, daar demissionair minister Jetten vooralsnog ‘slechts’ 350 miljoen euro subsidiebudget beschikbaar heeft gesteld.

Afgelopen kalenderjaar moest de minister voor Klimaat en Energie het subsidiebudget ook meermaals ophogen. Half oktober hoogde hij namelijk het subsidiebudget voor de ISDE-regeling met 62 miljoen euro op en eind november met nog eens 35 miljoen euro. Uiteindelijk werd vorig jaar voor 308,5 miljoen euro subsidie aangevraagd. Mocht de minister het subsidiebudget dit jaar weer willen verhogen, lijkt dit met het huidige aanvraagtempo in het achterhoofd eind september al nodig te zijn.

Consumenten: 116 procent meer
Waar in de periode januari-juni 2023 door consumenten voor 3,5 miljoen euro subsidie werd aangevraagd voor zonneboilers is dat in de eerste 6 maanden van dit kalenderjaar al 5,3 miljoen euro; een groei van 51 procent. Voor warmtepompen is de groei van het aangevraagde subsidiebudget het hoogst: 193 procent.

Onderstaande grafiek toont de aanvragen van consumenten per techniek voor de eerste 6 maanden van 2023.

​Waar vorig jaar in de periode januari-juni door consumenten voor isolatie, aansluiting op een warmtenet, warmtepompen en zonneboilers in totaal 93,8 miljoen euro subsidie werd aangevraagd, was dat in dezelfde periode van dit kalenderjaar 116 procent meer.

Aangevraagde subsidie

Jan-jun 2022

Jan-jun 2023

Groei

Isolatie

58,0 miljoen euro

102,5 miljoen euro

+77 procent

Warmtepomp

32,2 miljoen euro

94,2 miljoen euro

+193 procent

Warmtenet

0,1 miljoen euro

0,1 miljoen euro

-

Zonneboiler

3,5 miljoen euro

5,3 miljoen euro

+51 procent

Totaal

93,8 miljoen euro

202,2 miljoen euro

​+116 procent

Onderstaande grafiek toont de stijgende lijn van het geclaimde subsidiebudget door particulieren die, ingegeven door de hoge stroom- en gasprijzen, sinds vorig jaar zomer is ingezet. 

Dakisolatie
Net als in het afgelopen kalenderjaar is isolatie veruit de populairste maatregel binnen de ISDE, met dakisolatie als populairste maatregel. De tot op heden 69,2 miljoen euro aangevraagde subsidie voor isolatie is als volgt verdeeld.

Type isolatie

Geclaimd ISDE-budget

Dakisolatie

28,3 miljoen euro

Spouwmuurisolatie

19,6 miljoen euro

HR++-glas

19,3 miljoen euro

Vloerisolatie 

14,2 miljoen euro

Triple glas 

10,4 miljoen euro

Gevelisolatie

8,5 miljoen euro

Bodemisolatie

1,9 miljoen euro

Zolder-/vlieringisolatie

0,3 miljoen euro

Zakelijke aanvragen: beste maand zonnewarmte
Uit de cijfers met subsidieaanvragen voor de zakelijke markt blijkt dat in juni net als in mei 1,1 miljoen euro aan subsidie aangevraagd is voor zonneboilers.

​Waar vorig jaar in de periode januari-juni door de zakelijke markt in totaal 23,8 miljoen euro subsidie werd aangevraagd, was dat in dezelfde periode van dit kalenderjaar 17 procent meer. Een bescheiden groei in vergelijking met de consumentenmarkt, waarbij opgemerkt dat het aangevraagde subsidievolume voor zonneboiler wel significant is gegroeid.

Aangevraagde subsidie

Jan-jun 2023

Jan-jun 2023

Groei

Warmtepomp

21,3 miljoen euro

23,2 miljoen euro

+9 procent

Zonneboiler

2,5 miljoen euro

4,7 miljoen euro

+88 procent

Totaal

23,8 miljoen euro

27,9 miljoen euro

​+17 procent

Bron: Solarnieuws

auteur: Edwin van Gastel