412 miljoen voor verbetering van 22.000 woningen

19 juli 2021

412 miljoen voor verbetering van 22.000 woningen

Meer aanvragen afgewezen dan toegewezen, rijksoverheid vergroot subsidie-junk gedrag gemeenten

Het kabinet steekt ruim 412,6 miljoen euro in het verbeteren van huizen. Het extra geld wordt gebruikt om plannen uit te voeren die gemeenten en regio’s de afgelopen tijd hebben ingediend, heeft demissionair minister Kajsa Ollongren bekendgemaakt. Kwetsbare gebieden hebben voorrang gekregen. Er worden ruim 20.000 huizen opgeknapt.

“In Nederland zijn nog te veel kwetsbare gebieden met verouderde woningen. Het verbeteren van die woningen is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat die gebieden leefbaarder en veiliger worden”, aldus de minister. Dat gebeurt via een eenmalige investering uit het Volkshuisvestingfonds.

Een deel van de ingediende plannen wordt niet uitgevoerd, ook al voldeden ze aan de eisen. Dat zou 567 miljoen euro hebben gekost. Aanvankelijk was voor de gemeenten 385 miljoen euro beschikbaar, maar er zijn enkele tientallen miljoenen extra vrijgemaakt. De grootste zakken geld gaan naar Amsterdam, Rotterdam en Zaanstad, maar ook grensregio’s krijgen bijvoorbeeld extra budget.

Naast de renovatiewerkzaamheden worden 1250 huizen gesloopt en 1900 nieuwe woningen gebouwd na sloop. Van het geld is 80 procent bestemd voor particuliere woningen, 20 procent voor corporatiehuizen.

Tien akkoord bevonden krijgen toch geen geld omdat het budget op is. Dat noemt Ollongren “een tegenvaller”, want “goede plannen verdienen het om uitgevoerd te worden”. Ze schrijft dat ze hoopt dat die gemeenten en regio’s een andere manier vinden om de projecten te betalen.

32 voorstellen werden afgewezen omdat ze te duur waren, onvoldoende bijdroegen aan de doelen van het fonds of onrealistisch waren.

Noot VOOA: Op de website van RVO over het volkshuisvestingsfonds staat dat er 48 aanvragen zijn ingediend. Omdat er 20 zijn toegekend, zouden en dus 28 moeten zijn afgewezen. Het sommetje dat in het persbericht van ANP staat, klopt dus niet helemaal. Mogelijk gaat het om aanvragen die te laat zijn ontvangen of deelaanvragen die zijn afgewezen.

Overzicht toekenningen Volkshuisvestingsfonds

Gemeenten en regio's Toegekende bijdrage 
Achterhoek € 5.134.714
Amsterdam € 41.054.982
Arnhem € 25.469.957
Breda € 26.234.161
Eemsdelta € 18.521.090
Emmen € 28.173.653
Eindhoven € 20.348.417
Groningen € 10.514.469
Heerlen € 8.200.309
Hogeland € 5.967.198
Leeuwarden € 20.568.165
Lelystad € 39.211.834
Maastricht € 3.379.206
Midden Groningen € 11.028.406
Parkstad Limburg € 36.845.701
Rotterdam € 40.045.949
Schiedam € 11.107.863
Sittard-Geleen € 5.422.128
Tilburg

€ 11.984.186

Zaanstad € 43.435.849

De grootste ontvanger, Zaanstad, reageerde verheugd op het besluit dat is genomen op de aanvraag (die overigens 56 miljoen bedroeg). 

"Waanzinnig goed nieuws!", vindt wethouder Songül Mutluer voor Wonen en Armoede. "Hiermee gaan we flink investeren in het versneld verduurzamen van zeker 850 woningen; in de openbare ruimte; voorzieningen en in de aanpak van woonfraude. Investeringen die duidelijk zichtbaar zijn in de wijken en direct voelbaar voor de bewoners." De bijdrage zorgt volgens de wethouder voor een leefbare wijk en het welzijn van de bewoners.

Bron: ANP/ Rijksoverheid  / RVO

Datum: 15 juli 2021

Kajsa Ollongren (minister BZK)

Songu Mutluer (wethouder Zaanstad)