35 miljoen extra subsidie voor isolatie, warmtepompen en zonneboilers

29 november 2022

28.11.2022 | Simone Tresoor

Het kabinet stopt nog eens 35 miljoen euro in de ISDE-pot voor isolatie van huizen en bijvoorbeeld het plaatsen van warmtepompen en zonneboilers. De subsidie, met inmiddels een budget van 325 miljoen euro, was in trek en dreigde sneller op te raken dan gedacht. Het loket voor de subsidie is nog tot het einde van het jaar open, schrijft AVRO TROS.

De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing bedroeg aan het begin van het jaar nog 228 miljoen euro. Vorige maand werd daar al geld bij gedaan door het kabinet. Inmiddels is het budget met bijna 100 miljoen verhoogd. Juist in tijden van enorm hoge gasprijzen vindt het kabinet het van belang dat mensen zorgen dat hun huis minder of schonere energie gebruikt.

De aanvragen voor de subsidie ‘lopen nog sneller op dan we eerder hadden verwacht’, aldus energieminister Rob Jetten. Het kabinet heeft daarom het budget verhoogd ‘om te voorkomen dat hoognodige isolerende maatregelen tot stilstand komen’.

Onderzoekers menen dat subsidie op isolatie niet nodig is
Toch menen onderzoekers dat isolatie zo rendabel is, dat financiële bijdragen van de overheid niet nodig zijn, aldus een publicatie in ESB. Uitzondering is huiseigenaren met een laag inkomen, die de investering niet kunnen betalen. ‘Met de hoge gasprijzen is het rendement op woningisolatie gemiddeld 42 procent. Dit maakt subsidies vrijwel overbodig.’

Rob Jetten (Minister Klimaat en Energie)